Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Lederutvikling og sjarlataner

Ledelse & Lederskap Posted on 11 Aug, 2015 10:53:07

Kvakksalvede
sjarlataner

I DN (13.7.15) skriver
Linda Lai om «kvakksalvet ledelse, populistisk vranglære og den bullshit som
strømmer fra disse kvakksalverne i ledelse» som hun kaller konsulentene som
selger enkle, banale og kortsiktige løsninger.

Les hele utgaven av L&L nr. 56 herHva har lederutvikling og nudging felles?

Ledelse & Lederskap Posted on 09 Jun, 2015 00:07:52

Norske
virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis
kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan
virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til
omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å
gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på
en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Les siste utgave av L&L herInspirasjonsseminar

Kurs og seminarer Posted on 08 Jun, 2015 16:58:37


Vi ønsker
velkommen til inspirerende lederseminar med noe å tygge på.

Tirsdag 16. juni kl 08.30
– 10.00

Slemdalsveien 70 A,
Vindern i Oslo

Påmelding: pef@solstadgruppen.no

Norske
virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis
kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan
virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til
omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å
gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på
en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Skal vi få
til varig endring må vi arbeide med virksomhetens virkelige strategiske og
operasjonelle problemer, utfordringer og muligheter. Endringer skjer ved å
blande det adferdsmessige, emosjonelle og kognitive sammen med en vilje til
utforskning for å skape ny arbeidspraksis.

Lederutvikling
er rettet mot den enkelte leders utvikling og kompetanseøkning. Med
ledelsesutvikling tenker vi oss at selve lederskapet er ment for hele ledelsen
og organisasjonen.

PROGRAM

·
Hør om hvordan
effektiv leder- og ledelsesutvikling er en viktig konkurransefaktor

·
Hvordan vi utvikler
ledere og medarbeidere som er skodd for fremtiden

·
Få et innblikk i
hvordan SG jobber med å trene og utvikle ledere

Foredragsholder er Per-Egill Frostmann, partner i Solstad Gruppen.

Velkommen
til inspirerende seminar om hvordan du får mer igjen for dine investeringer i
leder- og ledelsesutvikling. Hvis 16. juni ikke passer, så gjentar vi seminaret
den 26. august.

Solstad
Gruppen er en ledende aktør innen forretningsorientert Human Capital
Management. Vi bistår små og store virksomheter i utviklings- og
endringsprosesser. Med solid erfaring fra lederutvikling, omstilling og
karriereutvikling leverer vi effektive prosesser. Vi tilbyr profesjonelle
mentor- og coachingsamtaler om effektiv ledermobilisering i alle de tre
lederfasene INN (ansettelse/integrering) – OPP (utvikling) og UT (omstilling/avvikling). Vi
støtter og utfordrer deg.

RISIKOSIKRING GJENNOM
EFFEKTIV LEDERMOBILISERING

Påmelding: pef@solstadgruppen.noForvetningssamtalen

Ukeavisen Ledelse Posted on 06 Jun, 2015 16:25:27

Start
med bedriftens “hensikt og formål” hvis du vil lage medarbeidersamtaler som
virker.

Denne samtalen om forventninger en av
de fem Kritiske Samtalene

På tross av at mange fremdeles benytter
seg av tradisjonelle målstyringsverktøy, så er de fleste medarbeidere usikre på
som er hensikten med jobben og selskapets formål. En undersøkelse gjennomført
av Atomik Research i Storbritannia og USA viser at mer enn 50% av medarbeidere
ikke er sikre på hva som er formålet med bedriften de arbeider for.

Det er derfor ikke rart at medarbeidere
som arbeider med en slik grad av usikkerhet og manglende lederkommunikasjon,
ikke leverer så godt som de kan. Hvis det er slik at det å ha en meningsfull
jobb er viktig, slik de indre motivasjonsteoriene forteller oss, ja da starter
denne prosessen her.

Les hele artikkelenOmstillling, oppsigelse, vikarer og løsarbeidere

Ledelse & Lederskap Posted on 20 May, 2015 16:52:53

I denne utgaven av L&L skriver jeg om Omstilling,
oppsigelser, vikarer og løsarbeidere
. Nedbemanning fører til økt bruk av vikarer
og løsarbeidere – «Du kan leie
hendene mine midlertidig, men tankene mine må du kjøpe
»

Du kan lese hele utgaven herSamtaler er nøkkelen til å redusere jobbstress

Ledelse & Lederskap Posted on 11 Mar, 2015 16:48:12

Kan samtaler være nøkkelen til å redusere jobbstress?


Ny forskning fra Harvard og Stanford Business Schools har oppdaget at stressrelaterte helseproblemer koster USA 180 milliarder dollar hvert år i helseutgifter. Videre viser forskningen at helseproblemer fra jobbstress tar om lag 180 000 liv hvert år. Jeg har ikke funnet tilsvarende forskning her i Norge, men ser frem til nye resultater.

Les hele nyhetsbrevet herHvorfor er viktigere enn hva. Fem karrieretips.

Ledelse & Lederskap Posted on 10 Mar, 2015 17:07:32

Hvorfor er viktigere enn hva. Fem karrieretips.

Så, nytt år og ny jobb? Tenker du på å skifte jobb?
Hva hvis drømmejobben din er den du egentlig har – den trenger bare litt
justering?

Her er fem tips for å forme jobben du har i dag om til
drømmejobben din.

1. Kjenn de du jobber sammen med

Omtrent bare en av fire av oss sier at arbeidsgruppen
vi er en del av fungerer bra og færre enn en tredjedel synes det er greit å
snakke med sjefen om dette. Hvis du har et litt vanskelig forhold til en på
jobben, så er kanskje nå tiden inne til å ta tak i det. Det å skape
tillitsfulle relasjoner på jobben er der hvor all effektivitet begynner. Når du
bygger relasjonen er det større sannsynlighet for at de menneskene du er
avhengig av vil hjelpe deg når du virkelig trenger det.

2. Ha tydelige forventninger

Hva er det du virkelig ønsker å oppnå på jobben, og
hvordan kan andre hjelpe deg med akkurat det? En av fem av oss vet ikke hva
sjefen vår forventer av oss – og det er en viktig grunn til at vi begynner å
lete etter en annen jobb. Dette kan komme av at bare en av tre ledere bryr seg
om å avklare forventninger med oss. «Økt klarhet om kravene gjør at vi føler
oss mer forpliktet, vi vet det er viktig for at folk skal yte sitt beste på
jobben.»

3) Vis ekte anerkjennelse

Når noe går galt så hopper de fleste av oss kjapt inn
med skyldfordelingspillet. Men når var siste gang du anerkjente en kollega,
eller de anerkjente deg? «En av tre sier at de nesten aldri får anerkjennelse
på jobben. Og av de av oss som er heldig nok til å få anerkjennelse, så sier en
fjerdedel at dette er falskt og at det ikke betyr noe. Vi kritiserer oss selv
hardt nok, vi trenger ikke at våre kolleger i tillegg forsterker det.

4) Utfordre vanskelig adferd

Om noe på jobben er forstyrrende eller ikke er til å
stole på, ta en prat med dem så du kan finne ut av hvorfor. Bare en av tre av
oss synes dette er greit mens to tredjedeler vil si at situasjonen ble
vanskeligere, ikke bedre, etter at de hadde tatt opp saken. «Prøv å hold
samtalen fokusert på fakta. Ikke bebreid personen, men finn ut av hva som
skjedde. Tar du samtalen med en gang så kan du faktisk få en bedre relasjon
fremfor å ødelegge den.»

5) Planlegg for fremtiden

Det skjer med oss alle. Du våkner opp en morgen og
tenker at jobben du engang elsket er jobben du nå hater. Sørg for at du sikrer
karrieren din ved å planlegge neste trinn. «En av fem av oss sier at det ikke
finne karrieremuligheter hos vår nåværende arbeidsgiver.» Det er sannsynligvis
ikke sant. Snakk med sjefen din om dine ambisjoner. Hvor ser du selv om tre til
fem år? Er det noe der som organisasjonen din kan hjelpe deg med? Vi vet at
dagens organisasjoner forandrer seg så raskt at det godt kan komme en mulighet
du ikke kjente til.

Dette er de fem kritiske samtalene alle ledere bør ha
med sine medarbeidere.Kan samtaler være nøkkelen til å redusere jobbstress?

Ledelse & Lederskap Posted on 03 Mar, 2015 11:51:11

Ny
forskning fra Harvard og Stanford Business Schools har oppdaget at stressrelaterte
helseproblemer koster USA 180 milliarder dollar hvert år i helseutgifter.
Videre viser forskningen at helseproblemer fra jobbstress tar om lag
180 000 liv hvert år. Jeg har ikke funnet tilsvarende forskning her i
Norge, men ser frem til nye resultater.

Kan vi redusere skadelig jobbstress
ved hjelp av noen enkle samtaler? Mange års erfaring fra organisasjonsarbeide
med engasjement og prestasjonsledelse kan tyde på det. Kursprogrammet de Kritiske samtalene (http://peregill.fmcexecutive.no/#category7) viser
hvordan hjernen responderer på vanskelige situasjoner, og hvordan farlig stress
øker ved fravær av tillit og forståelse på jobben.

Vi skjønner nå at mye av vår adferd
er drevet av vår emosjonelle hjerne. Ubevisst overvåker vi kontinuerlig hva
føler for menneskene som er rundt oss. Vi spør oss «kan jeg stole på denne
personen?» og vi leter etter forandringer i tonefall eller ansiktsuttrykk som
kan skape mistenksomhet.

les hele notatetDe kritiske samtalene

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:17:59

Hva med
å få dine ledere til å snakke
med sine medarbeidere?

Få vil være uenig i at det å
oppmuntre linjeledere til bruke mer tid til å snakke ansikt til ansikt med sine
medarbeidere er nøkkelen til en vellykket strategi for økt engasjement og
arbeidsglede. Dette er imidlertid ikke bare enkelt å få til. De fleste norske
ledere som sitter med personalansvar prioriterer ikke ledelse. I stedet
prioriterer de praktiske, operative oppgaver.Executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:16:34

Utdannelse i executive
coaching 2015

Dette er en coach- og
lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Executive coaching er gjennom
samtale å hjelpe ledere med å hjelpe seg selv til å skape ny læring, økt
handlekraft og måloppnåelse. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler
mennesker. En executive coach arbeider med forretningsmessige og
organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. Det er bare plass til seks deltakere.Vinterens første utgave

Ledelse & Lederskap Posted on 04 Feb, 2015 21:50:40

Det er allerede slutten av
januar i det nye året 2015. Tiden flyr og vi tror ofte at så mye er nytt.
Teknologisk er det vel det, men rent menneskelig er det ikke noe spesielt nytt.
To av artiklene i dag belyser det. Den første dreier seg om hva som driver vår
adferd og den andre om hvordan lederoppsigelser er et gammelt fenomen.

Les hele nyhetsbrevet herKonsulentprisen 2015

Konsulentguiden Posted on 30 Jan, 2015 13:28:25

Her er facsimile av Kapitals omtale i nr 1, 2015Artikkel i DN jan.1995

Diverse Posted on 30 Jan, 2015 13:26:18

Her finner du en facsimile av artikkelen

Om du synes den er vanskelig å lese, så følger originalteksten herVerktøy for leder- og medarbeiderutvikling

Kurs og seminarer Posted on 12 Dec, 2014 14:11:43

Analfabetene i vårt århundre er ikke de som ikke kan lese eller skrive, men de som ikke kan lære, avlære og lære på nytt. Kilde: Alvin Toffler.

Her er vinterens læringsprogrammer:Kommer vi for sent til fremtiden?

Ukeavisen Ledelse Posted on 20 Oct, 2014 14:53:45

Det koster å gi slipp på det vi har satset mye på og fått
til. I Ukeavisens Ledelse sitt månedsmagasin
Ledelse. nr. 2 oktober 2014 skriver jeg om ledelse av endringsprosesser. «Endring
handler om å oppdage at en del av dagens suksesser ikke hører fremtiden til –
og gjøre noe med det» skriver Magne Lerø i lederen i Ledelse #2.

Les artikkelen herNext »