Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Hvordan overleve en resesjon?

Konsulentguiden Posted on 30 Jul, 2009 22:48:35

Det vi tilbyr skal gi kunden mer enn de betaler for tjenesten. Når vår tjeneste har høy verdi relativ til investeringen og den samtidig er unik, da blir kundene interessert. Når tjenesten vurderes til å være av lav verdi relativ til investeringen og lik det andre tilbyr, da har du et problem. Husk at i en resesjon har begrepet verdi konkret betydning i kundens øyne.

          Les hele artikkelen her

(publisert i Konsulentguiden nr 2 -mars 2009)Lederskap i krisetider

Konsulentguiden Posted on 30 Jul, 2009 22:46:50

I nedgangstider som nå er det lett å fokusere på mengden av dårlige nyheter; markedet svikter, prisene faller, dårlig med bankkreditt, permisjoner og oppsigelser. Alt dette kan blokkere for en viktig sannhet om nedgangstidene. Når det er som verst for makroøkonomien kan det enkelte selskapet skape verdier i det lange løp. Økonomen Joseph Schumpeter kaller dette for «kreativ destruksjon» – ut av de brennende restene av krisen kommer det nye – det som skal bringe den enkelte og samfunnet fremover. Hver eneste nedgang åpner mulighetsrommet til å justere status quo i din bransje, og det er særlig fire handlinger som vil skap verdi for fremtiden.

          Les hele artikkelen her

(publisert i Konsulentguiden nr 1-januar 2009)Finn din mening og hensikt som leder

Konsulentguiden Posted on 30 Jul, 2009 22:40:29

Ledelse er i dag ofte en reise inn i det ukjente. Nøkkelen er å håndtere endringer underveis fremfor å bli drevet av dem.

Coaching av ledere er etter hvert blitt ”mainstream” i moderne lederutvikling; i Norge så vel som i land som Storbritannia, USA, Frankrike m.fl. Over 90% av store og mellomstore virksomheter benytter seg av coaching. En av flere årsaker til denne store populariteten er den oppfattede sterke prestasjonseffekten som 1:1 executive coaching gir.

      Les hele artikkelen her

(publisert i Konsulentguiden 2009, november 2008)Business EQ

Bøker Posted on 30 Jul, 2009 14:13:50

Business EQ – Måling og utvikling av kunnskapsbedriften

Kunnskapsbedrifter som sterke merkevarer utvikler entusiastiske kunderelasjoner. De begeistrer. De skaper læring og Eureka for kunden. De utvikler psykologiske kontrakter. Vurderinger, kunnskap og synspunkter utveksles. Kunden kommer tilbake fordi han eller hun selv har lyst. Ikke bare fordi det lønner seg, men også fordi hun lærer og får noe immaterielt, noe usynlig, noe emosjonelt. Belærer du dine kunder eller hjelper du dem å lære? Holder det med det du trenger å vite, eller får du energi av å lære noe nytt? Hegner du om egen kompetanse, eller lar du kunder og kolleger lære å mestre det du selv kan?

Merkevarebygging av kunnskapsbedrifter krever kompetanse i organisasjonspsykologi. Enkeltindividenes emosjonelle ferdigheter i problemløsninger med kunden betyr mye. Konkret oppførsel og holdninger danner grunnlaget for sterke merkevarer. Vi vil hevde at en kunnskapsbedrift som merkevare består av 2/3 emosjonelle-, og 1/3 rasjonelle drivere. Vi vet at kunder med en affektiv tilknytning nødig vil bytte leverandør. Arbeidsoppgavene i boken er derfor laget for å utvikle dine ferdigheter i å skape en holdningmessig tilknytning. Det er ikke alltid lett, men det er alltid lønnsomt.

Som selger kan du gjøre en enda bedre jobb etter hvert som du bygger opp langvarige kunderelasjoner og blir en tillitsbyggende rådgiver. Denne boken er ditt hjelpemiddel. Mellom to permer har vi samlet de viktigste treningsøvelsene og hjelpemidlene du trenger for å mestre rollen din. Her finner du treningsprogram i relasjonsbygging, kommunikasjonstrening og en rekke treningscase. Samlet gjør dette boken til et levende treningsverktøy.

Business EQ er skrevet av Bastian Lie-Nielsen, Christian Rangen og Per-Egill FrostmanEndringsledelse

Ukeavisen Ledelse Posted on 30 Jul, 2009 11:02:53

For norske bedrifter er det et viktig fellestrekk at en stor del av deres ansatte aldri har opplevd så mye endring på en gang før. Men en ting er sikkert, og det er at vi står overfor store endringer i norsk næringsliv de neste årene.

«Adferdsforandring er en av nøkkelstrategiene for organisasjoner som ønsker å forbli konkurransedyktige.»

          Les hele artikkelen her:

(publisert i Ukeavisen den 14. november 2008)Fra tanke til handling

Ukeavisen Ledelse Posted on 30 Jul, 2009 10:57:14

I dagens globaliserte marked, med stadig vanskeligere arbeidsvilkår, er det nødvendig for organisasjoner og ledere å tenke, beslutte og handle i stadig økende tempo.

«Ledere må brette opp skjorteermene, bli aktivt involvert i handlingsfasen og vedlikeholde sin egen og andres forpliktelse.»

          Les hele artikkelen her: 

(publisert i Ukeavisen, 24. oktober 2008)