…Professor John Antonakis ved Universitet i Lausanne gikk i et foredrag nylig gjennom sin forskning på EI/EQ-begrepet. Han sier at mange er blitt grepet av den tilsynelatende ”magien” ved EI/EQ og ser ut til å være kunnskapsløse i forhold til at de mange egenskapene ved EI/EQ er ubegrunnede, spekulative, overdrevne, feilaktige og falske. I sin forskning som er publisert i viktige fagfelle-vurderte journaler kritiserer han heftig den forskning som er gjort av Goleman, Bar-On, Mayer, Salovey, Caruso, Boyatzis & McKee mfl. Det grunnleggende problemet med EI at emosjoner ikke fullt og helt kan måles ut fra en riktig/galt – skala. Det finnes riktige og gale kognitive svar, men det fins ingen “riktige” følelser. 

          Les hele artikkelen her

(publisert i Ukeavisen den 26. juni 2009)