Autentisk lederskap er inspirerende ledelse
Er autentisitet en medfødt kvalitet – enten så har du det eller ikke?
Dette er det store spørsmålet. Her er hva autentisk lederskap ikke er: å være autoritær – vi kan få folk til å gjøre saker, styre dem. Men det inspirerer ikke folk til å gjøre noe. Autentisk lederskap dreier seg om å skape en human forbindelse med de menneskene som arbeider sammen med oss. Det er en lederskapskrise i verden i dag, og ikke bare i politikken. Ikke bare i de store selskapene, men på tvers av bransjer og sektorer. Spørsmålene vi bør stille er «Tror vi at disse lederne står for det de føler er riktig og viktig?» Gjør de det de sier uten unntak? Inspirerer de folk med sin integritet?»

Les hele artikkelen i Ukeavisen Ledelse fredag 4. september 2009 her:

«Lederskap er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det kommer ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer.»