Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


All ledelse er endringsledelse

Ledelse & Lederskap Posted on 17 Sep, 2013 17:13:45

Valget er over. Om vi skal søke OL 2022 er fremdeles ikke bestemt, så vi
kan forvente mye politisk morro. Du kan ikke ville noe, før du føler noe
skriver Antonio Damasio (professor i nevrovitenskap ved University of
Southern California). Så da får vi nok bra med følerier rundt OL2022 i tiden
fremover.

Innhold:
All
ledelse er endringsledelse

Utdannelse i ledercoaching,
neste program starter 24-26. oktober

Kurs i
Prosessledelse den 31. oktober og 1.november

Les hele brevet her:Prosessledelse

Kurs og seminarer Posted on 17 Sep, 2013 16:58:51

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.