4 enkle steg for en vellykket coachingprosess

Denne artikkelen er basert på eBoken “Ledere som coacher”. Last den ned her!

Hvorfor coaching? Hvilken avkastning får du ved å investere verdifull tid og andre ressurser i coaching?

Eboken “Ledere som coacher” av Per-Egill Frostmann er skrevet med en visjon om at ledere på alle nivåer trenger å lære å bli mer effektive. Dette er helt nødvendig for å bygge organisasjoner i en utålmodig og prestasjonsorientert verden skapt av usammenhengende endringer, kompleksitet og global konkurranse. Coaching er viktig for å vinne krigen om talentene og for å utvikle våre medarbeidere til de beste de kan bli.

Vi kan beskrive fire generelle faser i ethvert coachingoppdrag. Disse er grunnelementene i coachingprosessen. Det er imidlertid slik at ingen oppdrag er like hverandre, derfor er fleksible grunnelementer nyttige. Det er lettere for deg å bevise at du kan levere kvalitet når du kan dokumentere dine arbeidsprinsipper og –modeller og vise hvordan de tilpasses det enkelte oppdraget.

Disse fire fasene er hele tiden i utvikling. Underveis kan det bli behov for å klargjøre prosessen eller deler av den på nytt, som coach får du nye erfaringer fra andre oppdrag som du ønsker å bruke i dette oppdraget, noe coacheen forteller kan gjøre at du trenger å gå tilbake i prosessen.

Fase 1 Klargjøre prosessen
Vi begynner med å få på plass det nødvendige støtteapparatet. I praksis er dette alt det vi trenger for å kunne gjennomføre gode coachingsamtaler. Dette er alt fra de rent fysiske aspekter ved rommet – lys, stillhet og lignende, til den mentale gjennomføringen – oppmerksomhet, konsentrasjon og fokus. Dette er nøklene til en effektiv prosess fordi vi former forventninger, regler og den tilstede-værelse som må være der gjennom hele prosessen.

• Avtal en samtaleplan med datoer og tider (begynnelse og slutt)
• Avtal møtested
• Bekreft om noen andre vil bli involvert i prosessen (linjeleder, HR-rådgiver, en annen coach el.l.)
• Avklar samtaletema og forventninger til prosessen
• Noter deg relevante biografiske data
• Bekreft det hele på e-post eller via et brev

Fase 2 Skape forståelse og retning
I denne andre fasen er coachen opptatt av å lære coacheen å kjenne samt forstå vedkommendes forventninger og mål, samtidig som coachen hele tiden kontrollerer hvor coacheen er her og nå.

Det er ofte viktigere for mennesker å bli forstått enn å forstå. Dette krever som regel mye tid. Un-derveis beholder coachen kontrollen med prosessen. Til å gjøre dette bruker vi en rekke forskjellige samtaleformater som for eksempel GROW-formatet. Slike formater hjelper coachen holde retningen og holde fast ved coacheens mål med samtalen. For å skape en vellykket coachingrelasjon må begge parter forbli forpliktet mot reisemålet og fleksible med hensyn til selve reisen.

Fase 3 Gjennomgå og bekrefte læring
Det er ønskelig med gjennomganger underveis for å holde prosessen på sporet. Som coach vil du være interessert i hvor effektiv coacheen synes coachingsamtalene er og om det er god fremgang mot målene. Under en slik evaluering kan vi drøfte følgende:

• Går coachingsamtalene bra?
• Hvilken innvirkning har samtalene på coacheen og coacheens nære omgivelser?
• Hvilke fremskritt er gjort?
• Hvordan fungerer samarbeidet mellom coachee og coach?
• Snakker dere om det coachee ønsker å snakke om?
• Passer coachens tilnærming eller metode til coachee?
• Er det noe som ikke fungerer?
• Hvordan kan coachingsamtalene forbedres?

Selv om det ikke finnes regler for dette så kan det være hensiktsmessig å planlegge for to gjennom-ganger/de-briefs i en coachingprosess som går over ti møter. Første gjennomgang kan være omtrent litt før midten av prosessen og den siste et par uker etter at prosessen er ferdig.

I tillegg så kan det legges inn ett eller to gjennomgangsspørsmål i hver enkelt samtale. Spørsmålene kan være av typen: ”Hvordan synes du at amarbeidet mellom oss fungerer? ”Slik du ser det, snakker vi om deet du ønsker å snakke om?”

Ved å gjennomgå så bekrefter vi også læring sammen med coacheen:

• Coacheen erfarer at det lønner seg å være forpliktet på coachingen
• Coacheen blir oppmuntret til å videreutvikle ny adferd
• Organisasjonen får en tydelig forståelse av det potensialet som coaching skaper

Fase 4 Avslutte
Dette er den logiske avslutningen på oppdraget. Selv om oppdraget har vært spennende fra begge parters synspunkt må det avsluttes en gang. En coach er en katalysator, en som bringer inn gode samtaleformater med kraftfulle spørsmål, nye ideer og et konstant fokus på coacheens mål.

Denne avslutningen blir sannsynligvis begynnelsen på noe nytt for coachee. Coachee må ta det videre ansvaret for seg selv og sine resultater.

Hensikten med avslutningen er å:

• La coacheen oppleve hvor verdifull coachingprosessen har vært. I tillegg, hvis bedriften har betalt for ekstern coaching, så trenger de å få bekreftet at det har vært verdiskapende
• Identifisere nye måter coacheen kan lære og utvikle seg på
• Sørge for at coacheen forstår at han kan få mer coaching om han vil

Vi begynner coachingprosessen med å tenke på avslutningen. Det kan høres rart ut, men vi må arbeide med den forståelsen at det hele skal avsluttes og at coacheen skal skape bestemte resultater innen den tid. Vi forbereder altså for fase 4 allerede i fase 1. Underveis samler vi derfor opp ideer som kan brukes i en effektiv avslutningsprosess.

Last ned boken her!