Hvordan sikrer du at du sender på riktig bølgelengde hele tiden? Alle ønsker å arbeide
for organisasjoner som presterer bra. Store undersøkelser fra Gallup, Aon
Hewitt, HumanKapitalIndeksen, Ennova og mange andre viser at organisasjoner med
høyt nivå av medarbeiderengasjement presterer bedre enn de som ikke er slik.

Men hvilke faktorer
leder til høyt engasjement blant dine ansatte? Les artikkelen som stod i Ukeavisen Ledelse den 18. juli

Dette er artikkel to om medarbeidersamtaler.