En litt annen historie om OL i Oslo2022

Dramatriangelet

Dette spillet spilles overalt; på jobben, i de beste familier og på sosiale arenaer som Oslo2022 eller hos NAV. akkurat nå utspilles dramatriangelet for åpen scene med Oslo2022 i fokus. I Norge peker mange på IOC som syndebukken som gjorde Oslo2022 umulig. Men kan det være så enkelt? Du har kanskje hørt om et spill som kalles dramatriangelet, hvor spillerne går inn i rollene som Offer, Forfølger eller Livredder. Andre navn på spillerne er Hjelpeløs, Bølle eller Frelser. Denne rolle-posisjoneringen i høststormene etter Oslo2022 er nå i gang.

Les hele nyhetsbrevet her