År etter år følger ledere en
velkjent rutine; fylle ut skjemaer, følg opp den enkeltes prestasjoner, gjennomføre
formelle årlig gjennomganger og så fylle ut enda flere skjemaer. Er det slik vi
motiverer og får engasjerte medarbeidere? Sannsynligvis ikke.

Les hele utgaven