Det koster å gi slipp på det vi har satset mye på og fått
til. I Ukeavisens Ledelse sitt månedsmagasin
Ledelse. nr. 2 oktober 2014 skriver jeg om ledelse av endringsprosesser. «Endring
handler om å oppdage at en del av dagens suksesser ikke hører fremtiden til –
og gjøre noe med det» skriver Magne Lerø i lederen i Ledelse #2.

Les artikkelen her