Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


De kritiske samtalene

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:17:59

Hva med
å få dine ledere til å snakke
med sine medarbeidere?

Få vil være uenig i at det å
oppmuntre linjeledere til bruke mer tid til å snakke ansikt til ansikt med sine
medarbeidere er nøkkelen til en vellykket strategi for økt engasjement og
arbeidsglede. Dette er imidlertid ikke bare enkelt å få til. De fleste norske
ledere som sitter med personalansvar prioriterer ikke ledelse. I stedet
prioriterer de praktiske, operative oppgaver.Executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:16:34

Utdannelse i executive
coaching 2015

Dette er en coach- og
lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Executive coaching er gjennom
samtale å hjelpe ledere med å hjelpe seg selv til å skape ny læring, økt
handlekraft og måloppnåelse. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler
mennesker. En executive coach arbeider med forretningsmessige og
organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. Det er bare plass til seks deltakere.