Hva med
å få dine ledere til å snakke
med sine medarbeidere?

Få vil være uenig i at det å
oppmuntre linjeledere til bruke mer tid til å snakke ansikt til ansikt med sine
medarbeidere er nøkkelen til en vellykket strategi for økt engasjement og
arbeidsglede. Dette er imidlertid ikke bare enkelt å få til. De fleste norske
ledere som sitter med personalansvar prioriterer ikke ledelse. I stedet
prioriterer de praktiske, operative oppgaver.