Utdannelse i executive
coaching 2015

Dette er en coach- og
lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Executive coaching er gjennom
samtale å hjelpe ledere med å hjelpe seg selv til å skape ny læring, økt
handlekraft og måloppnåelse. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler
mennesker. En executive coach arbeider med forretningsmessige og
organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. Det er bare plass til seks deltakere.