Ny
forskning fra Harvard og Stanford Business Schools har oppdaget at stressrelaterte
helseproblemer koster USA 180 milliarder dollar hvert år i helseutgifter.
Videre viser forskningen at helseproblemer fra jobbstress tar om lag
180 000 liv hvert år. Jeg har ikke funnet tilsvarende forskning her i
Norge, men ser frem til nye resultater.

Kan vi redusere skadelig jobbstress
ved hjelp av noen enkle samtaler? Mange års erfaring fra organisasjonsarbeide
med engasjement og prestasjonsledelse kan tyde på det. Kursprogrammet de Kritiske samtalene (http://peregill.fmcexecutive.no/#category7) viser
hvordan hjernen responderer på vanskelige situasjoner, og hvordan farlig stress
øker ved fravær av tillit og forståelse på jobben.

Vi skjønner nå at mye av vår adferd
er drevet av vår emosjonelle hjerne. Ubevisst overvåker vi kontinuerlig hva
føler for menneskene som er rundt oss. Vi spør oss «kan jeg stole på denne
personen?» og vi leter etter forandringer i tonefall eller ansiktsuttrykk som
kan skape mistenksomhet.

les hele notatet