Hvorfor er viktigere enn hva. Fem karrieretips.

Så, nytt år og ny jobb? Tenker du på å skifte jobb?
Hva hvis drømmejobben din er den du egentlig har – den trenger bare litt
justering?

Her er fem tips for å forme jobben du har i dag om til
drømmejobben din.

1. Kjenn de du jobber sammen med

Omtrent bare en av fire av oss sier at arbeidsgruppen
vi er en del av fungerer bra og færre enn en tredjedel synes det er greit å
snakke med sjefen om dette. Hvis du har et litt vanskelig forhold til en på
jobben, så er kanskje nå tiden inne til å ta tak i det. Det å skape
tillitsfulle relasjoner på jobben er der hvor all effektivitet begynner. Når du
bygger relasjonen er det større sannsynlighet for at de menneskene du er
avhengig av vil hjelpe deg når du virkelig trenger det.

2. Ha tydelige forventninger

Hva er det du virkelig ønsker å oppnå på jobben, og
hvordan kan andre hjelpe deg med akkurat det? En av fem av oss vet ikke hva
sjefen vår forventer av oss – og det er en viktig grunn til at vi begynner å
lete etter en annen jobb. Dette kan komme av at bare en av tre ledere bryr seg
om å avklare forventninger med oss. «Økt klarhet om kravene gjør at vi føler
oss mer forpliktet, vi vet det er viktig for at folk skal yte sitt beste på
jobben.»

3) Vis ekte anerkjennelse

Når noe går galt så hopper de fleste av oss kjapt inn
med skyldfordelingspillet. Men når var siste gang du anerkjente en kollega,
eller de anerkjente deg? «En av tre sier at de nesten aldri får anerkjennelse
på jobben. Og av de av oss som er heldig nok til å få anerkjennelse, så sier en
fjerdedel at dette er falskt og at det ikke betyr noe. Vi kritiserer oss selv
hardt nok, vi trenger ikke at våre kolleger i tillegg forsterker det.

4) Utfordre vanskelig adferd

Om noe på jobben er forstyrrende eller ikke er til å
stole på, ta en prat med dem så du kan finne ut av hvorfor. Bare en av tre av
oss synes dette er greit mens to tredjedeler vil si at situasjonen ble
vanskeligere, ikke bedre, etter at de hadde tatt opp saken. «Prøv å hold
samtalen fokusert på fakta. Ikke bebreid personen, men finn ut av hva som
skjedde. Tar du samtalen med en gang så kan du faktisk få en bedre relasjon
fremfor å ødelegge den.»

5) Planlegg for fremtiden

Det skjer med oss alle. Du våkner opp en morgen og
tenker at jobben du engang elsket er jobben du nå hater. Sørg for at du sikrer
karrieren din ved å planlegge neste trinn. «En av fem av oss sier at det ikke
finne karrieremuligheter hos vår nåværende arbeidsgiver.» Det er sannsynligvis
ikke sant. Snakk med sjefen din om dine ambisjoner. Hvor ser du selv om tre til
fem år? Er det noe der som organisasjonen din kan hjelpe deg med? Vi vet at
dagens organisasjoner forandrer seg så raskt at det godt kan komme en mulighet
du ikke kjente til.

Dette er de fem kritiske samtalene alle ledere bør ha
med sine medarbeidere.