Start
med bedriftens “hensikt og formål” hvis du vil lage medarbeidersamtaler som
virker.

Denne samtalen om forventninger en av
de fem Kritiske Samtalene

På tross av at mange fremdeles benytter
seg av tradisjonelle målstyringsverktøy, så er de fleste medarbeidere usikre på
som er hensikten med jobben og selskapets formål. En undersøkelse gjennomført
av Atomik Research i Storbritannia og USA viser at mer enn 50% av medarbeidere
ikke er sikre på hva som er formålet med bedriften de arbeider for.

Det er derfor ikke rart at medarbeidere
som arbeider med en slik grad av usikkerhet og manglende lederkommunikasjon,
ikke leverer så godt som de kan. Hvis det er slik at det å ha en meningsfull
jobb er viktig, slik de indre motivasjonsteoriene forteller oss, ja da starter
denne prosessen her.

Les hele artikkelen