Vi ønsker
velkommen til inspirerende lederseminar med noe å tygge på.

Tirsdag 16. juni kl 08.30
– 10.00

Slemdalsveien 70 A,
Vindern i Oslo

Påmelding: pef@solstadgruppen.no

Norske
virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis
kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan
virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til
omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å
gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på
en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Skal vi få
til varig endring må vi arbeide med virksomhetens virkelige strategiske og
operasjonelle problemer, utfordringer og muligheter. Endringer skjer ved å
blande det adferdsmessige, emosjonelle og kognitive sammen med en vilje til
utforskning for å skape ny arbeidspraksis.

Lederutvikling
er rettet mot den enkelte leders utvikling og kompetanseøkning. Med
ledelsesutvikling tenker vi oss at selve lederskapet er ment for hele ledelsen
og organisasjonen.

PROGRAM

·
Hør om hvordan
effektiv leder- og ledelsesutvikling er en viktig konkurransefaktor

·
Hvordan vi utvikler
ledere og medarbeidere som er skodd for fremtiden

·
Få et innblikk i
hvordan SG jobber med å trene og utvikle ledere

Foredragsholder er Per-Egill Frostmann, partner i Solstad Gruppen.

Velkommen
til inspirerende seminar om hvordan du får mer igjen for dine investeringer i
leder- og ledelsesutvikling. Hvis 16. juni ikke passer, så gjentar vi seminaret
den 26. august.

Solstad
Gruppen er en ledende aktør innen forretningsorientert Human Capital
Management. Vi bistår små og store virksomheter i utviklings- og
endringsprosesser. Med solid erfaring fra lederutvikling, omstilling og
karriereutvikling leverer vi effektive prosesser. Vi tilbyr profesjonelle
mentor- og coachingsamtaler om effektiv ledermobilisering i alle de tre
lederfasene INN (ansettelse/integrering) – OPP (utvikling) og UT (omstilling/avvikling). Vi
støtter og utfordrer deg.

RISIKOSIKRING GJENNOM
EFFEKTIV LEDERMOBILISERING

Påmelding: pef@solstadgruppen.no