Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Forvetningssamtalen

Ukeavisen Ledelse Posted on 06 Jun, 2015 16:25:27

Start
med bedriftens “hensikt og formål” hvis du vil lage medarbeidersamtaler som
virker.

Denne samtalen om forventninger en av
de fem Kritiske Samtalene

På tross av at mange fremdeles benytter
seg av tradisjonelle målstyringsverktøy, så er de fleste medarbeidere usikre på
som er hensikten med jobben og selskapets formål. En undersøkelse gjennomført
av Atomik Research i Storbritannia og USA viser at mer enn 50% av medarbeidere
ikke er sikre på hva som er formålet med bedriften de arbeider for.

Det er derfor ikke rart at medarbeidere
som arbeider med en slik grad av usikkerhet og manglende lederkommunikasjon,
ikke leverer så godt som de kan. Hvis det er slik at det å ha en meningsfull
jobb er viktig, slik de indre motivasjonsteoriene forteller oss, ja da starter
denne prosessen her.

Les hele artikkelenKommer vi for sent til fremtiden?

Ukeavisen Ledelse Posted on 20 Oct, 2014 14:53:45

Det koster å gi slipp på det vi har satset mye på og fått
til. I Ukeavisens Ledelse sitt månedsmagasin
Ledelse. nr. 2 oktober 2014 skriver jeg om ledelse av endringsprosesser. «Endring
handler om å oppdage at en del av dagens suksesser ikke hører fremtiden til –
og gjøre noe med det» skriver Magne Lerø i lederen i Ledelse #2.

Les artikkelen herMedarbeidersamtaler

Ukeavisen Ledelse Posted on 07 Sep, 2014 12:25:26

Hvordan sikrer du at du sender på riktig bølgelengde hele tiden? Alle ønsker å arbeide
for organisasjoner som presterer bra. Store undersøkelser fra Gallup, Aon
Hewitt, HumanKapitalIndeksen, Ennova og mange andre viser at organisasjoner med
høyt nivå av medarbeiderengasjement presterer bedre enn de som ikke er slik.

Men hvilke faktorer
leder til høyt engasjement blant dine ansatte? Les artikkelen som stod i Ukeavisen Ledelse den 18. juli

Dette er artikkel to om medarbeidersamtaler.Hva med å snakke med dine medarbeidere?

Ukeavisen Ledelse Posted on 05 Jun, 2014 12:19:34

Hva med å få dine ledere til å snakke med sine medarbeidere?

Stort sett alle ansatte som begynner å jobbe for
deg, kommer entusiastiske og engasjerte med et ønske om å gjøre en god jobb.
Men så skjer det noe.


Artikkel i Ukeavisen Ledelse 25. mars 2014.

Les hele artikkelen her:Ta av deg solbrillene

Ukeavisen Ledelse Posted on 01 Mar, 2013 13:47:30

Geert Hofstedes forskning viser at bare 9 prosent av verdens befolkning lever i egalitære, likeverdige kulturer. Dette er angelsaksere, tyskere, sveitsere, østerrikere, hollendere og skandinaver. Alle de andre 91%-ene lever i ulike typer av hierarkiske og ulikeverdige samfunn. Artikkelen står i Ukeavisen Ledelse fredag 22.02.2013

Les side 1 her

og side 2 her

Riktig god lesingTa av deg solbrillene

Ukeavisen Ledelse Posted on 27 Feb, 2013 23:42:29

Geert Hofstedes forskning viser at bare 9 prosent av verdens befolkning lever i egalitære, likeverdige kulturer. Dette er angelsaksere, tyskere, sveitsere, østerrikere, hollendere og skandinaver. Alle de andre lever i ulike typer av hierarkiske og ulikeverdige samfunn.

Les hele artikkelen i Ukeavisen Ledelse den 22. februar 2013 her
(side 1)

og her (side 2)Helsefarlige ledere

Ukeavisen Ledelse Posted on 05 Jun, 2011 21:30:54

Narsissistene er ofte selvopptatte, selvsentrerte og krevende; de kan være svært sjarmerende fordi de har lært å tilfredstille sitt publikum.

Les kronikken herAutentisk lederskap

Ukeavisen Ledelse Posted on 08 Sep, 2009 13:46:21

Autentisk lederskap er inspirerende ledelse
Er autentisitet en medfødt kvalitet – enten så har du det eller ikke?
Dette er det store spørsmålet. Her er hva autentisk lederskap ikke er: å være autoritær – vi kan få folk til å gjøre saker, styre dem. Men det inspirerer ikke folk til å gjøre noe. Autentisk lederskap dreier seg om å skape en human forbindelse med de menneskene som arbeider sammen med oss. Det er en lederskapskrise i verden i dag, og ikke bare i politikken. Ikke bare i de store selskapene, men på tvers av bransjer og sektorer. Spørsmålene vi bør stille er «Tror vi at disse lederne står for det de føler er riktig og viktig?» Gjør de det de sier uten unntak? Inspirerer de folk med sin integritet?»

Les hele artikkelen i Ukeavisen Ledelse fredag 4. september 2009 her:

«Lederskap er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det kommer ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer.»Led endringsprosessene selv

Ukeavisen Ledelse Posted on 16 Aug, 2009 18:23:31

Ledere har et anvar for å sette i gang endringer i sin organisasjon, men også for å stå i endringene og lede organisasjonen gjennom dem – ikke gjemme seg bak konsulenter.

“Ledere må gå foran og ta grep.”

Les Bjørn R. Jensens intervju i Ukeavisen Ledelse den 14. august med Tom Rosendahl og meg her:

Vi gjennomfører nytt kurs i Effektiv endringsledelse i samarbeide med BI Kompetanseforum i november. Les mer om det her, hvor du også kan melde deg på: http://www.bi.no/Content/Article____73935.aspxHar vi flere intelligenser?

Ukeavisen Ledelse Posted on 31 Jul, 2009 12:09:37

…Professor John Antonakis ved Universitet i Lausanne gikk i et foredrag nylig gjennom sin forskning på EI/EQ-begrepet. Han sier at mange er blitt grepet av den tilsynelatende ”magien” ved EI/EQ og ser ut til å være kunnskapsløse i forhold til at de mange egenskapene ved EI/EQ er ubegrunnede, spekulative, overdrevne, feilaktige og falske. I sin forskning som er publisert i viktige fagfelle-vurderte journaler kritiserer han heftig den forskning som er gjort av Goleman, Bar-On, Mayer, Salovey, Caruso, Boyatzis & McKee mfl. Det grunnleggende problemet med EI at emosjoner ikke fullt og helt kan måles ut fra en riktig/galt – skala. Det finnes riktige og gale kognitive svar, men det fins ingen “riktige” følelser. 

          Les hele artikkelen her

(publisert i Ukeavisen den 26. juni 2009)Endringsledelse

Ukeavisen Ledelse Posted on 30 Jul, 2009 11:02:53

For norske bedrifter er det et viktig fellestrekk at en stor del av deres ansatte aldri har opplevd så mye endring på en gang før. Men en ting er sikkert, og det er at vi står overfor store endringer i norsk næringsliv de neste årene.

«Adferdsforandring er en av nøkkelstrategiene for organisasjoner som ønsker å forbli konkurransedyktige.»

          Les hele artikkelen her:

(publisert i Ukeavisen den 14. november 2008)Fra tanke til handling

Ukeavisen Ledelse Posted on 30 Jul, 2009 10:57:14

I dagens globaliserte marked, med stadig vanskeligere arbeidsvilkår, er det nødvendig for organisasjoner og ledere å tenke, beslutte og handle i stadig økende tempo.

«Ledere må brette opp skjorteermene, bli aktivt involvert i handlingsfasen og vedlikeholde sin egen og andres forpliktelse.»

          Les hele artikkelen her: 

(publisert i Ukeavisen, 24. oktober 2008)Frigjør talentene med coaching

Ukeavisen Ledelse Posted on 29 Jul, 2009 18:52:39

Vi har vel alle sett det. En ny lærer begynner på skolen. En klasse med misfornøyde og bråkete elever våkner til live, spørrende og undrende fremfor å være kranglete og kyniske. Eller en ny sportscoach tar over et idrettslag. Med de samme spillerne så skaper den nye coachen helt andre prestasjoner. Eller en ny dirigent tar over et orkester og plutselig så når det nye høyder. Coaching er et kraftig verktøy for å frigjøre talenter, aksellerere vekst og ytelse og det kan skape personlige og organisatoriske gjennombrudd.

                         Les hele artikkelen her:

(publisert i Ukeavisen den 26.09.2008)Talentledelse

Ukeavisen Ledelse Posted on 29 Jul, 2009 18:43:17

Kampen om de dyktigste tilspisser seg. En gjennomtenkt talentstrategi tilpasset din organisasjons kultur og behov kan være det viktigste konkurransefortrinnet for langvarig suksess.

               Les hele artikkelen her:

(publisert i Ukeavisen 29.08.2008)Hvordan fungerer folk, del 6

Ukeavisen Ledelse Posted on 29 Jul, 2009 17:45:17

Denne artikkelen er den siste i serien om hvordan folk fungerer, og den handler om hvordan du tilpasser deg i alle livets ulike sammenhenger. Du arbeider, du leker med dine barn, du er hjemme, du kjører en tur med bilen, du har et møte med din partner, du besøker familien. I alle disse sammenhengene vil du være litt annerledes enn i de andre.

Du varierer fordi du har lært å være forskjellig i ulike sammenhenger. Du er ”mot-noe” -motivert på skolen fordi du alltid har gjort det bra. Men du er ”vekk-fra” -motivert i sport og idrett fordi du aldri fikk være med på fotballaget og vanligvis løp inn på siste plass på 60-meteren.

Du endrer deg fordi du forandrer jobb. Du blir mer prestasjonsrettet fordi alle dine nye kolleger på jobben er det og fordi det er det som kreves. Du får en ny kjæreste og du blir mer pessimistisk fordi partneren din er så pessimistisk.

Sett slik så er ikke personligheten fasttømret. Den forandrer seg avhengig av den sammenhengen du er i.

    Les hele artikkelen her:

(publisert i Ukeavisen i januar 2007)Next »