Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Inspirasjonsseminar

Kurs og seminarer Posted on 08 Jun, 2015 16:58:37


Vi ønsker
velkommen til inspirerende lederseminar med noe å tygge på.

Tirsdag 16. juni kl 08.30
– 10.00

Slemdalsveien 70 A,
Vindern i Oslo

Påmelding: pef@solstadgruppen.no

Norske
virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis
kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan
virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til
omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å
gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på
en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Skal vi få
til varig endring må vi arbeide med virksomhetens virkelige strategiske og
operasjonelle problemer, utfordringer og muligheter. Endringer skjer ved å
blande det adferdsmessige, emosjonelle og kognitive sammen med en vilje til
utforskning for å skape ny arbeidspraksis.

Lederutvikling
er rettet mot den enkelte leders utvikling og kompetanseøkning. Med
ledelsesutvikling tenker vi oss at selve lederskapet er ment for hele ledelsen
og organisasjonen.

PROGRAM

·
Hør om hvordan
effektiv leder- og ledelsesutvikling er en viktig konkurransefaktor

·
Hvordan vi utvikler
ledere og medarbeidere som er skodd for fremtiden

·
Få et innblikk i
hvordan SG jobber med å trene og utvikle ledere

Foredragsholder er Per-Egill Frostmann, partner i Solstad Gruppen.

Velkommen
til inspirerende seminar om hvordan du får mer igjen for dine investeringer i
leder- og ledelsesutvikling. Hvis 16. juni ikke passer, så gjentar vi seminaret
den 26. august.

Solstad
Gruppen er en ledende aktør innen forretningsorientert Human Capital
Management. Vi bistår små og store virksomheter i utviklings- og
endringsprosesser. Med solid erfaring fra lederutvikling, omstilling og
karriereutvikling leverer vi effektive prosesser. Vi tilbyr profesjonelle
mentor- og coachingsamtaler om effektiv ledermobilisering i alle de tre
lederfasene INN (ansettelse/integrering) – OPP (utvikling) og UT (omstilling/avvikling). Vi
støtter og utfordrer deg.

RISIKOSIKRING GJENNOM
EFFEKTIV LEDERMOBILISERING

Påmelding: pef@solstadgruppen.noDe kritiske samtalene

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:17:59

Hva med
å få dine ledere til å snakke
med sine medarbeidere?

Få vil være uenig i at det å
oppmuntre linjeledere til bruke mer tid til å snakke ansikt til ansikt med sine
medarbeidere er nøkkelen til en vellykket strategi for økt engasjement og
arbeidsglede. Dette er imidlertid ikke bare enkelt å få til. De fleste norske
ledere som sitter med personalansvar prioriterer ikke ledelse. I stedet
prioriterer de praktiske, operative oppgaver.Executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 28 Feb, 2015 14:16:34

Utdannelse i executive
coaching 2015

Dette er en coach- og
lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Executive coaching er gjennom
samtale å hjelpe ledere med å hjelpe seg selv til å skape ny læring, økt
handlekraft og måloppnåelse. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler
mennesker. En executive coach arbeider med forretningsmessige og
organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. Det er bare plass til seks deltakere.Verktøy for leder- og medarbeiderutvikling

Kurs og seminarer Posted on 12 Dec, 2014 14:11:43

Analfabetene i vårt århundre er ikke de som ikke kan lese eller skrive, men de som ikke kan lære, avlære og lære på nytt. Kilde: Alvin Toffler.

Her er vinterens læringsprogrammer:Utdanning i executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 13 Oct, 2014 15:39:43

Utdanning i executive
coaching

Lær deg det siste om
coaching og nevrovitenskap.
Den 20.-22. november 2014 starter jeg opp et nytt 7-dagers utdanningsprogram i
executive coaching. Lær deg å bli en enda dyktigere coach som skaper forandring
hos ledere • Bli mer fleksibel, lær deg å benytte verktøy fra mange
coachingstiler og –modeller; inkl. the Leadership Pipeline. For mer informasjon
og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no,
ring meg på 9186 6134 eller les mer her:

.Prosess- og møteledelse

Kurs og seminarer Posted on 20 Sep, 2013 11:10:38

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Verktøykasse

Læringslogg
Oversikt over alle øvelser og prosessbeskrivelser
En metodehåndbok på
ca 50 sider med metoder, verktøy og teori

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og
profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic
Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for
toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved
HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.

For mer informasjon og påmelding: pef@fmcexecutive.no M: 91866134Prosess- og møteledelse

Kurs og seminarer Posted on 20 Sep, 2013 10:58:46

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og
profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic
Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for
toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved
HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.

For mer informasjon og påmelding: pef@fmcexecutive.no M: 91866134Prosessledelse

Kurs og seminarer Posted on 17 Sep, 2013 16:58:51

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.Ledercoaching

Kurs og seminarer Posted on 21 Feb, 2012 10:49:27

Coaching er et samarbeidende og
kreativt partnerskap som trenger et systematisk rammeverk basert på beste
praksis og forskning fra de kognitive og adferdsorienterte fagene i
organisasjonspsykologien, positiv psykologi og eksistensiell filosofi.

Utdanningsprogrammet

Programmet er bygget opp rundt de
fire ferdighetene som er nødvendige for å bli en dyktig ledercoach, gruppe/teamcoach,
kursleder og instruktør i organisasjoner. Utdannelsen dekker ICF’s
(International Coach Federation) 11 kjernekompetanser samt de ekstra
kompetansekravene til ledercoaching gitt av WABC (World Association of Business
Coaches).Endringsledelse

Kurs og seminarer Posted on 05 Feb, 2010 17:19:51

Endringsledelse – Hvordan lykkes du med endringer i din bedrift?

Dette kurset følger et overordnet rammeverk. Rammeverket har fire faser, forankret i forretningsstrategien, med ulike verktøy som gir deg muligheten til å få felles språk og ledelse. De fire fasene er diagnose, bygging av løsning, iverksettelse og evaluering.

Fase 1:
En gjennomtenkt forandringsprosess, diagnose.
Fase 2:
Breaking news: vi må gjennom en endring!
Fase 3:
Hjelp! Det er nå det skjer.
Fase 4:
Var det verdt det? Evaluering av endringene og konsekvensene.

Kurset er tidligere gjennomført i samarbeide med BI Kompetanseutviling og har fått svært positive tilbakemeldinger.

Les mer her: http://www.kursagenten.no/kurs/2014/Endringsledelse-%E2%80%93-Hvordan-lykkes-du-med-endringer-41970.aspxUtdannelse i leder/executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 05 Feb, 2010 17:16:06

De ferdighetene du lærer her endrer en leders stil, holdninger og tenkning. Praksis med de andre deltakerne skaper endring i din egen selvforståelse og selvovervåking: energi, potensiale og personlig påvirkning. Coaching er et samarbeidende og kreativt partnerskap.

Over tre moduler dekker utdannelsen de fire overordnede ferdighetene en executive coach bør beherske. Disse ferdighetene er:
1. Ledercoaching.
Typer av ledercoaching som prestasjonsutvikling, balansert utvikling og transformasjon.

2. Forståelsesmodeller og stilarter.
Adferdscoaching, psykodynamisk coaching, humanistisk coaching, eksistensiell coaching, kognitiv coaching. Bruk av individuelle tester og 360-grader evaluering. Deltakerne får en individuell 360-grader basert på tilbakemelding fra nærmeste leder og kolleger.

3. Presentasjonsferdigheter.

4. Trenerferdigheter.

Starter opp 11. og 12. mars.

Les mer her: http://www.kursagenten.no/kurs/2014/Utdannelse-i-lederexecutive-coaching-41966.aspxMedarbeidersamtalen, coaching og målstyring

Kurs og seminarer Posted on 05 Feb, 2010 17:13:35

Oppdater medarbeidersamtalen.
Lær deg å bruke coaching til å styrke koblingen mellom virksomhetens og medarbeidernes mål i medarbeidersamtalen.

Coaching, medarbeider- og utviklingssamtaler: oppnår du riktig effekt?

Styrker du koblingen mellom virksomhetens og medarbeiderens mål?

I løpet av disse to dagene vil vi:
– Lære deg praktiske coachingverktøy.
– Vise hvordan du gjennom coaching mobiliserer det potensialet som ligger i hver
enkelt medarbeider.
– Hjelpe deg med å bygge en modell for Balansert Målstyring.
– Gi deg en solid forståelse av forskjellene mellom coaching, mentoring, veiledning og rådgivning.

Gjennomføres 15. og 16. april.

Les mer her: http://www.kursagenten.no/kurs/2014/Medarbeidsersamtalen-coaching-og-balansert-malstyr-41472.aspx