Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Artikkel i DN jan.1995

Diverse Posted on 30 Jan, 2015 13:26:18

Her finner du en facsimile av artikkelen

Om du synes den er vanskelig å lese, så følger originalteksten herOslo-økonomen 1 2014

Diverse Posted on 04 Feb, 2014 20:45:17

Alt for ofte er enkeltbedrifters talenstrategier basert på tvilsom vitenskap

Econa feirer i år 75 år som medlemsforening.

“I denne utgaven av Econonas Oslo/Akershus-avdelings medlemsblad “OsloØkonomen” har vi gitt ordet til Per-Egill Frostmann, som deler sine tanker og råd om Big Data, HR og ledelse”.

Les OsloØkonomen her:Ledercoaching

Diverse Posted on 08 Oct, 2013 11:32:36

Utdannelse i ledercoaching

Dette er en coach- og lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Ledercoaching skaper skaper ny læring, merforståelse og økt handlekraft hos den som coaches. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler mennesker. En ledercoach arbeider med forretningsmessige og organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. (Kilde: Bluckert, P. (2008) Psychological Dimensions of Executive Coaching, Kilburg (2000) og Grant (2003))

Ledercoaching er altså et samarbeidende og kreativt partnerskap som trenger et systematisk rammeverk. Rammeverket finner vi i beste praksis og forskning fra de kognitive og adferdsorienterte fagene i organisasjonspsykologien, positiv psykologi og eksistensiell filosofi.

Utdanningsprogrammet

Programmet er bygget opp rundt de ferdighetene som er nødvendige for å bli en dyktig leder- og ledergruppecoach. Utdannelsen dekker ICF’s (International Coach Federation) 11 kjernekompetanser samt de ekstra kompetansekravene til ledercoaching gitt av WABC (World Association of Business Coaches).

1. Ledercoaching Typer av ledercoaching (forbedre lederferdigheter, utvikle nye lederferdigheter, arbeide med fremtidige roller og muligheter samt utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet), GROW-formatet, Kritiske hendelser, Løsningsfokuserte og forløsende formater. Skarpe spørsmål. Aktiv lytting, feedback og feedforward. Bruk av rammer (problemredigering). Individuell coaching og teamcoaching.

2. Forståelsesmodeller og stilarter Adferdscoaching (Goldsmith), psykodynamisk coaching (Berne og KetsDeVries), humanistisk coaching (Whitmore, Maslow. L. M. Hall), eksistensiell coaching (L.M. Hall og Whitworth), kognitiv coaching (Beck og Cooperrider), bruk av positiv psykologi (Seligman, Czikszentmihalyi, Lyubomirsky); og salgscoaching. Bruk av individuelle tester og 360-grader evaluering. Deltakerne får en individuell personlighetsprofil.

Modul 1: 2+1 dager. (28.-30. november). Være deltaker på 1.5 dager grunnkurs i Coaching for ledere. Coaching for ledere er et kursprogram for å trene ledere i rollen som coachende leder samt bruke coaching til å styrke koblingen mellom virksomhetens og medarbeidernes mål i medarbeidersamtalen. Programmet fokuserer på mestring, prestasjonsutvikling og langsiktighet. Det er gjennomført for over 850 deltakere de siste 12 årene. Kurset legger stor vekt på bruk av øvelser sammen med miniforelesninger. Dette gir solid læringseffekt! En tidlig utgave av dette programmet var HR Norges opprinnelige ”Grunnkurs i coaching” (frem til 2004). Programmet er gjennomført i noen av landets største virksomheter og for en rekke mindre og mellomstore bedrifter. I NHO ble det gjennomført en spørreundersøkelse som viste at etter gjennomført kurs benyttet over 70% en mer coachende lederstil og praktiserte våre coachingformater i hverdagen.

Tema på dag 2 og 3 er læring og lærestil, prosessarbeide / fasilitering, presentasjonsferdigheter og yrkesforståelse.

Modul 2: 2 dager. Tema for dag 1 er Ledercoaching (se Ferdighet 1 over) og trening i den strategiske, eksistensielle og fokuserte ledersamtalen. Tema for dag 2 er coachingens faglige bakgrunn i psykologiske, filosofiske og organisasjonsteoretiske forståelsesrammer (se over under Forståelsesmodeller og stilarter). Begge dager er basert på korte miniforelesninger og fokusert praktisk trening.

Modul 3: 2 dager. Dag 1 arbeider vi med komplekse ledertemaer som ledere med lav emosjonell intelligens samt ledere i turbulens og krise. Dag 2 omfatter egen utvikling i coachrollen og yrkesforståelse. Mellom kurssamlingene gjennomfører vi individuell mentorcoaching. Du får tilgang til en erfaren mentorcoach som bistår deg gjennom din personlige og faglige utvikling.

Til kurset hører omfattende og solid dokumentasjon og utvalgte fagartikler.

Første samling er 28. – 30. november.

Mitt foredrag om ledercoaching på BIs temadag i mai 2012 om Lederutvikling som virker, finner du her

Ønsker du å melde deg på eller få mer informasjon, send en epost til pef@fmcexecutive.no eller M: +47 91866134

Sertifisering

Selve vurderingen av den enkelte deltaker foregår løpende via benchmarking mot internasjonale standarder gjennom hele utdanningsforløpet og avsluttes med en skriftlig fagoppgave. Etter gjennomført program og bestått evaluering blir den enkelte godkjent og får sitt diplom.

Det er derfor kun plass til seks deltakere.

Din investering

Pris for alle samlingene kr 30,000.- (uten mva.), mentorcoaching og akkreditering kr 5.000.- (+ mva med 25%). Til sammen kun kr. 36,250.- (inkl. mva med kr 1,250.-). Interncoacher og organisasjoner lisensieres etter avtale. Tidlig påmelding anbefales. Påmeldingen er bindende.

Referanser

-Den brede dekningen av coachingfaget med mange forskjellige retninger. Mye trening med tilbakemeldinger gjorde at vi fikk en sterk grunnmur. Vi stoppet opp og diskuterte grundig det som opptok oss. Per-Egill har en motiverende måte å behandle meg som kursdeltaker på. Han informerer, instruerer, inspirerer og underholder.

Erik Tang, Seniorrådgiver i DNB HR-Utvikling

-Utdannelsen gir god innsikt og kunnskap om forskjellige virkemidler og metoder som kan benyttes til profesjonell utvikling av mennesker. Det er meget positivt at utdannelsen ikke er bundet opp mot en spesifikk retning/filosofi, men at man trener på mange forskjellige metoder. Det gir mulighet og fleksibilitet til å velge den mest egnede metoden i enhver coachingsituasjon.

John Killengreen, HR direktør Flying Elephants AS

-Utdannelsen har gått over lang tid slik at jeg har hatt mulighet mellom modulene til å praktisere og trene på det jeg har lært. Det var bra at vi fikk trene mye med kursleder. Jeg er glad for at vi er blitt kjent med ulike coachingretninger, jeg har derfor fått en bedre forståelse for faget. Per-Egill er en meget dyktig og behagelig kursleder som er faglig sterk.

Espen Bredesen, Ledercoach, hopptrener og -kommentator og Olympisk mester i hopp.

Fagansvarlig er Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med videreutdannelse i organisasjonspsykologi. Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske testverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic Executive og hos Europas ledende coachingleverandør – the Oxford Group Coaching i England. Han har arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for toppledere i over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i organisasjons-psykologi, -teori og forandringsledelse ved HandelshøyskolenBI.

Du kan lese mer om Per-Egill her: http://no.linkedin.com/in/peregillfrostmann/

Per-Egill har medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership -Scorecards for excellence in leadership” og “Business EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”.

Ønsker du å melde deg på eller få mer informasjon, send en epost til pef@fmcexecutive.no eller ring M: +47 91866134

I de senere årene har Per-Egill bl.a. arbeidet med ledere og ledergrupper fra:

Tetra Pak Executive coach og fasilitator. Mellomlederprogram for å utvikle og implementere prestasjons-ledelse over hele verden. Han har arbeidet med Tetra Paks ledergrupper i Kiev/Ukraina, Moskva, Mexico City, Hochheim/Tyskland og Lund/Sverige. TetraPak er en ledende global leverandør av forpakninger til næringsmidler.

DIAGEO Plc. Executive coach for deres internasjonale lederutviklingsprogram: “Delivering 2011”. Prosjektet gikk over 3 ½ år. Han var involvert i Moskva, Warsawa, Paris, London og Oslo. Han arbeidet med seniorledere fra Russland, Frankrike, Polen, Tyrkia, England, Georgia, Irland, Norge og Kazakhstan. Per-Egill gjennomførte individuelle ledervurderinger med 360 grader gjennomganger og tilbakemeldingssesjoner i utviklingsplanformat samt individuell og teambasert coaching. Diageo er verdens ledende leverandør av alkoholholdige drikkevarer og har over 100 merkevarer.

DELL EMEA. Lederutvikling/coaching og salgscoaching for seniorledere (Landsjefer og channel directors). Prosjektet løp over fem år og Per-Egill coachet deltakere fra Finland, Norge, Sverige, Danmark, Slovakia, Frankrike, Holland, England og Skottland. Dell er et av verdens ledende IT-selskaper.

Coaching is the breakfast of Champions

Påmeldingsregler

· Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

· Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks sykdom.

· Alle kurs faktureres uten mva og fakturaen har 10 dagers betalingsfrist. Fakturaen må være betalt før kursgjennomføring.
Ved avmelding gjelder følgende

· Du kan delta på et annet fremtidig arrangement i vår regi, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 10 dager før arrangementet avholdes.

· Ved avmelding belastes 25% av deltakeravgiften.

· Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50% av deltakeravgiften.

· Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursdokumentasjonen vil da bli ettersendt.Intervju i Dagens Næringsliv

Diverse Posted on 29 Jun, 2010 18:58:27

Narsissister kan avsløres.

“Det er flere narsissister blant næringslivtopper enn man antar. Man bare oppdager dem ikke, mener bedriftsrådgiver Per-Egill Frostmann”.

Les intervjuet i Dagens Næringsliv den 19. juni 2010 her: