Blog Image

peregill´s blogg

Om bloggen

I denne bloggen samler jeg mine skriverier i ulike media samt beskrivelse av mine kurs mm.


Utdanning i executive coaching

Kurs og seminarer Posted on 13 Oct, 2014 15:39:43

Utdanning i executive
coaching

Lær deg det siste om
coaching og nevrovitenskap.
Den 20.-22. november 2014 starter jeg opp et nytt 7-dagers utdanningsprogram i
executive coaching. Lær deg å bli en enda dyktigere coach som skaper forandring
hos ledere • Bli mer fleksibel, lær deg å benytte verktøy fra mange
coachingstiler og –modeller; inkl. the Leadership Pipeline. For mer informasjon
og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no,
ring meg på 9186 6134 eller les mer her:

.Oslo2022 og IOC tapte

Ledelse & Lederskap Posted on 03 Oct, 2014 07:53:01

En litt annen historie om OL i Oslo2022

Dramatriangelet

Dette spillet spilles overalt; på jobben, i de beste familier og på sosiale arenaer som Oslo2022 eller hos NAV. akkurat nå utspilles dramatriangelet for åpen scene med Oslo2022 i fokus. I Norge peker mange på IOC som syndebukken som gjorde Oslo2022 umulig. Men kan det være så enkelt? Du har kanskje hørt om et spill som kalles dramatriangelet, hvor spillerne går inn i rollene som Offer, Forfølger eller Livredder. Andre navn på spillerne er Hjelpeløs, Bølle eller Frelser. Denne rolle-posisjoneringen i høststormene etter Oslo2022 er nå i gang.

Les hele nyhetsbrevet herPrestasjonsledelse

Ledelse & Lederskap Posted on 03 Oct, 2014 07:24:11

År etter år følger ledere en
velkjent rutine; fylle ut skjemaer, følg opp den enkeltes prestasjoner, gjennomføre
formelle årlig gjennomganger og så fylle ut enda flere skjemaer. Er det slik vi
motiverer og får engasjerte medarbeidere? Sannsynligvis ikke.

Les hele utgavenMedarbeidersamtaler

Ukeavisen Ledelse Posted on 07 Sep, 2014 12:25:26

Hvordan sikrer du at du sender på riktig bølgelengde hele tiden? Alle ønsker å arbeide
for organisasjoner som presterer bra. Store undersøkelser fra Gallup, Aon
Hewitt, HumanKapitalIndeksen, Ennova og mange andre viser at organisasjoner med
høyt nivå av medarbeiderengasjement presterer bedre enn de som ikke er slik.

Men hvilke faktorer
leder til høyt engasjement blant dine ansatte? Les artikkelen som stod i Ukeavisen Ledelse den 18. juli

Dette er artikkel to om medarbeidersamtaler.En vellykket coachingprosess

Bøker Posted on 05 Jun, 2014 12:58:51

4 enkle steg for en vellykket coachingprosess

Denne artikkelen er basert på eBoken “Ledere som coacher”. Last den ned her!

Hvorfor coaching? Hvilken avkastning får du ved å investere verdifull tid og andre ressurser i coaching?

Eboken “Ledere som coacher” av Per-Egill Frostmann er skrevet med en visjon om at ledere på alle nivåer trenger å lære å bli mer effektive. Dette er helt nødvendig for å bygge organisasjoner i en utålmodig og prestasjonsorientert verden skapt av usammenhengende endringer, kompleksitet og global konkurranse. Coaching er viktig for å vinne krigen om talentene og for å utvikle våre medarbeidere til de beste de kan bli.

Vi kan beskrive fire generelle faser i ethvert coachingoppdrag. Disse er grunnelementene i coachingprosessen. Det er imidlertid slik at ingen oppdrag er like hverandre, derfor er fleksible grunnelementer nyttige. Det er lettere for deg å bevise at du kan levere kvalitet når du kan dokumentere dine arbeidsprinsipper og –modeller og vise hvordan de tilpasses det enkelte oppdraget.

Disse fire fasene er hele tiden i utvikling. Underveis kan det bli behov for å klargjøre prosessen eller deler av den på nytt, som coach får du nye erfaringer fra andre oppdrag som du ønsker å bruke i dette oppdraget, noe coacheen forteller kan gjøre at du trenger å gå tilbake i prosessen.

Fase 1 Klargjøre prosessen
Vi begynner med å få på plass det nødvendige støtteapparatet. I praksis er dette alt det vi trenger for å kunne gjennomføre gode coachingsamtaler. Dette er alt fra de rent fysiske aspekter ved rommet – lys, stillhet og lignende, til den mentale gjennomføringen – oppmerksomhet, konsentrasjon og fokus. Dette er nøklene til en effektiv prosess fordi vi former forventninger, regler og den tilstede-værelse som må være der gjennom hele prosessen.

• Avtal en samtaleplan med datoer og tider (begynnelse og slutt)
• Avtal møtested
• Bekreft om noen andre vil bli involvert i prosessen (linjeleder, HR-rådgiver, en annen coach el.l.)
• Avklar samtaletema og forventninger til prosessen
• Noter deg relevante biografiske data
• Bekreft det hele på e-post eller via et brev

Fase 2 Skape forståelse og retning
I denne andre fasen er coachen opptatt av å lære coacheen å kjenne samt forstå vedkommendes forventninger og mål, samtidig som coachen hele tiden kontrollerer hvor coacheen er her og nå.

Det er ofte viktigere for mennesker å bli forstått enn å forstå. Dette krever som regel mye tid. Un-derveis beholder coachen kontrollen med prosessen. Til å gjøre dette bruker vi en rekke forskjellige samtaleformater som for eksempel GROW-formatet. Slike formater hjelper coachen holde retningen og holde fast ved coacheens mål med samtalen. For å skape en vellykket coachingrelasjon må begge parter forbli forpliktet mot reisemålet og fleksible med hensyn til selve reisen.

Fase 3 Gjennomgå og bekrefte læring
Det er ønskelig med gjennomganger underveis for å holde prosessen på sporet. Som coach vil du være interessert i hvor effektiv coacheen synes coachingsamtalene er og om det er god fremgang mot målene. Under en slik evaluering kan vi drøfte følgende:

• Går coachingsamtalene bra?
• Hvilken innvirkning har samtalene på coacheen og coacheens nære omgivelser?
• Hvilke fremskritt er gjort?
• Hvordan fungerer samarbeidet mellom coachee og coach?
• Snakker dere om det coachee ønsker å snakke om?
• Passer coachens tilnærming eller metode til coachee?
• Er det noe som ikke fungerer?
• Hvordan kan coachingsamtalene forbedres?

Selv om det ikke finnes regler for dette så kan det være hensiktsmessig å planlegge for to gjennom-ganger/de-briefs i en coachingprosess som går over ti møter. Første gjennomgang kan være omtrent litt før midten av prosessen og den siste et par uker etter at prosessen er ferdig.

I tillegg så kan det legges inn ett eller to gjennomgangsspørsmål i hver enkelt samtale. Spørsmålene kan være av typen: ”Hvordan synes du at amarbeidet mellom oss fungerer? ”Slik du ser det, snakker vi om deet du ønsker å snakke om?”

Ved å gjennomgå så bekrefter vi også læring sammen med coacheen:

• Coacheen erfarer at det lønner seg å være forpliktet på coachingen
• Coacheen blir oppmuntret til å videreutvikle ny adferd
• Organisasjonen får en tydelig forståelse av det potensialet som coaching skaper

Fase 4 Avslutte
Dette er den logiske avslutningen på oppdraget. Selv om oppdraget har vært spennende fra begge parters synspunkt må det avsluttes en gang. En coach er en katalysator, en som bringer inn gode samtaleformater med kraftfulle spørsmål, nye ideer og et konstant fokus på coacheens mål.

Denne avslutningen blir sannsynligvis begynnelsen på noe nytt for coachee. Coachee må ta det videre ansvaret for seg selv og sine resultater.

Hensikten med avslutningen er å:

• La coacheen oppleve hvor verdifull coachingprosessen har vært. I tillegg, hvis bedriften har betalt for ekstern coaching, så trenger de å få bekreftet at det har vært verdiskapende
• Identifisere nye måter coacheen kan lære og utvikle seg på
• Sørge for at coacheen forstår at han kan få mer coaching om han vil

Vi begynner coachingprosessen med å tenke på avslutningen. Det kan høres rart ut, men vi må arbeide med den forståelsen at det hele skal avsluttes og at coacheen skal skape bestemte resultater innen den tid. Vi forbereder altså for fase 4 allerede i fase 1. Underveis samler vi derfor opp ideer som kan brukes i en effektiv avslutningsprosess.

Last ned boken her!Hva med å snakke med dine medarbeidere?

Ukeavisen Ledelse Posted on 05 Jun, 2014 12:19:34

Hva med å få dine ledere til å snakke med sine medarbeidere?

Stort sett alle ansatte som begynner å jobbe for
deg, kommer entusiastiske og engasjerte med et ønske om å gjøre en god jobb.
Men så skjer det noe.


Artikkel i Ukeavisen Ledelse 25. mars 2014.

Les hele artikkelen her:Oslo-økonomen 1 2014

Diverse Posted on 04 Feb, 2014 20:45:17

Alt for ofte er enkeltbedrifters talenstrategier basert på tvilsom vitenskap

Econa feirer i år 75 år som medlemsforening.

“I denne utgaven av Econonas Oslo/Akershus-avdelings medlemsblad “OsloØkonomen” har vi gitt ordet til Per-Egill Frostmann, som deler sine tanker og råd om Big Data, HR og ledelse”.

Les OsloØkonomen her:HR og big data og talentutvikling

Ledelse & Lederskap Posted on 03 Jan, 2014 10:56:18

Juleklokkene har ringt inn fred og ro over landet vårt og det kan vi trenge etter en strabasiøs jakt på lykken i både NRKtv og i lykkeland. Nyttår er kommet og gått.

Denne gangen skriver jeg om big
data og HR
, et område hvor det nå skjer svært mye, litt mer om
veldig enkel talentutvikling og til slutt din personlige årsrevisjon.Er lederopplæring for dyrt?

Ledelse & Lederskap Posted on 09 Nov, 2013 14:48:08

Noen hevder at lederopplæring er alt for dyrt. Har du regnet ut
hva det koster å ikke investere i dine ledere? Vet du hva inkompetent ledelse
koster virksomheten din?

Les mer herLedercoaching

Diverse Posted on 08 Oct, 2013 11:32:36

Utdannelse i ledercoaching

Dette er en coach- og lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Ledercoaching skaper skaper ny læring, merforståelse og økt handlekraft hos den som coaches. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler mennesker. En ledercoach arbeider med forretningsmessige og organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. (Kilde: Bluckert, P. (2008) Psychological Dimensions of Executive Coaching, Kilburg (2000) og Grant (2003))

Ledercoaching er altså et samarbeidende og kreativt partnerskap som trenger et systematisk rammeverk. Rammeverket finner vi i beste praksis og forskning fra de kognitive og adferdsorienterte fagene i organisasjonspsykologien, positiv psykologi og eksistensiell filosofi.

Utdanningsprogrammet

Programmet er bygget opp rundt de ferdighetene som er nødvendige for å bli en dyktig leder- og ledergruppecoach. Utdannelsen dekker ICF’s (International Coach Federation) 11 kjernekompetanser samt de ekstra kompetansekravene til ledercoaching gitt av WABC (World Association of Business Coaches).

1. Ledercoaching Typer av ledercoaching (forbedre lederferdigheter, utvikle nye lederferdigheter, arbeide med fremtidige roller og muligheter samt utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet), GROW-formatet, Kritiske hendelser, Løsningsfokuserte og forløsende formater. Skarpe spørsmål. Aktiv lytting, feedback og feedforward. Bruk av rammer (problemredigering). Individuell coaching og teamcoaching.

2. Forståelsesmodeller og stilarter Adferdscoaching (Goldsmith), psykodynamisk coaching (Berne og KetsDeVries), humanistisk coaching (Whitmore, Maslow. L. M. Hall), eksistensiell coaching (L.M. Hall og Whitworth), kognitiv coaching (Beck og Cooperrider), bruk av positiv psykologi (Seligman, Czikszentmihalyi, Lyubomirsky); og salgscoaching. Bruk av individuelle tester og 360-grader evaluering. Deltakerne får en individuell personlighetsprofil.

Modul 1: 2+1 dager. (28.-30. november). Være deltaker på 1.5 dager grunnkurs i Coaching for ledere. Coaching for ledere er et kursprogram for å trene ledere i rollen som coachende leder samt bruke coaching til å styrke koblingen mellom virksomhetens og medarbeidernes mål i medarbeidersamtalen. Programmet fokuserer på mestring, prestasjonsutvikling og langsiktighet. Det er gjennomført for over 850 deltakere de siste 12 årene. Kurset legger stor vekt på bruk av øvelser sammen med miniforelesninger. Dette gir solid læringseffekt! En tidlig utgave av dette programmet var HR Norges opprinnelige ”Grunnkurs i coaching” (frem til 2004). Programmet er gjennomført i noen av landets største virksomheter og for en rekke mindre og mellomstore bedrifter. I NHO ble det gjennomført en spørreundersøkelse som viste at etter gjennomført kurs benyttet over 70% en mer coachende lederstil og praktiserte våre coachingformater i hverdagen.

Tema på dag 2 og 3 er læring og lærestil, prosessarbeide / fasilitering, presentasjonsferdigheter og yrkesforståelse.

Modul 2: 2 dager. Tema for dag 1 er Ledercoaching (se Ferdighet 1 over) og trening i den strategiske, eksistensielle og fokuserte ledersamtalen. Tema for dag 2 er coachingens faglige bakgrunn i psykologiske, filosofiske og organisasjonsteoretiske forståelsesrammer (se over under Forståelsesmodeller og stilarter). Begge dager er basert på korte miniforelesninger og fokusert praktisk trening.

Modul 3: 2 dager. Dag 1 arbeider vi med komplekse ledertemaer som ledere med lav emosjonell intelligens samt ledere i turbulens og krise. Dag 2 omfatter egen utvikling i coachrollen og yrkesforståelse. Mellom kurssamlingene gjennomfører vi individuell mentorcoaching. Du får tilgang til en erfaren mentorcoach som bistår deg gjennom din personlige og faglige utvikling.

Til kurset hører omfattende og solid dokumentasjon og utvalgte fagartikler.

Første samling er 28. – 30. november.

Mitt foredrag om ledercoaching på BIs temadag i mai 2012 om Lederutvikling som virker, finner du her

Ønsker du å melde deg på eller få mer informasjon, send en epost til pef@fmcexecutive.no eller M: +47 91866134

Sertifisering

Selve vurderingen av den enkelte deltaker foregår løpende via benchmarking mot internasjonale standarder gjennom hele utdanningsforløpet og avsluttes med en skriftlig fagoppgave. Etter gjennomført program og bestått evaluering blir den enkelte godkjent og får sitt diplom.

Det er derfor kun plass til seks deltakere.

Din investering

Pris for alle samlingene kr 30,000.- (uten mva.), mentorcoaching og akkreditering kr 5.000.- (+ mva med 25%). Til sammen kun kr. 36,250.- (inkl. mva med kr 1,250.-). Interncoacher og organisasjoner lisensieres etter avtale. Tidlig påmelding anbefales. Påmeldingen er bindende.

Referanser

-Den brede dekningen av coachingfaget med mange forskjellige retninger. Mye trening med tilbakemeldinger gjorde at vi fikk en sterk grunnmur. Vi stoppet opp og diskuterte grundig det som opptok oss. Per-Egill har en motiverende måte å behandle meg som kursdeltaker på. Han informerer, instruerer, inspirerer og underholder.

Erik Tang, Seniorrådgiver i DNB HR-Utvikling

-Utdannelsen gir god innsikt og kunnskap om forskjellige virkemidler og metoder som kan benyttes til profesjonell utvikling av mennesker. Det er meget positivt at utdannelsen ikke er bundet opp mot en spesifikk retning/filosofi, men at man trener på mange forskjellige metoder. Det gir mulighet og fleksibilitet til å velge den mest egnede metoden i enhver coachingsituasjon.

John Killengreen, HR direktør Flying Elephants AS

-Utdannelsen har gått over lang tid slik at jeg har hatt mulighet mellom modulene til å praktisere og trene på det jeg har lært. Det var bra at vi fikk trene mye med kursleder. Jeg er glad for at vi er blitt kjent med ulike coachingretninger, jeg har derfor fått en bedre forståelse for faget. Per-Egill er en meget dyktig og behagelig kursleder som er faglig sterk.

Espen Bredesen, Ledercoach, hopptrener og -kommentator og Olympisk mester i hopp.

Fagansvarlig er Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med videreutdannelse i organisasjonspsykologi. Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske testverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic Executive og hos Europas ledende coachingleverandør – the Oxford Group Coaching i England. Han har arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for toppledere i over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i organisasjons-psykologi, -teori og forandringsledelse ved HandelshøyskolenBI.

Du kan lese mer om Per-Egill her: http://no.linkedin.com/in/peregillfrostmann/

Per-Egill har medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership -Scorecards for excellence in leadership” og “Business EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”.

Ønsker du å melde deg på eller få mer informasjon, send en epost til pef@fmcexecutive.no eller ring M: +47 91866134

I de senere årene har Per-Egill bl.a. arbeidet med ledere og ledergrupper fra:

Tetra Pak Executive coach og fasilitator. Mellomlederprogram for å utvikle og implementere prestasjons-ledelse over hele verden. Han har arbeidet med Tetra Paks ledergrupper i Kiev/Ukraina, Moskva, Mexico City, Hochheim/Tyskland og Lund/Sverige. TetraPak er en ledende global leverandør av forpakninger til næringsmidler.

DIAGEO Plc. Executive coach for deres internasjonale lederutviklingsprogram: “Delivering 2011”. Prosjektet gikk over 3 ½ år. Han var involvert i Moskva, Warsawa, Paris, London og Oslo. Han arbeidet med seniorledere fra Russland, Frankrike, Polen, Tyrkia, England, Georgia, Irland, Norge og Kazakhstan. Per-Egill gjennomførte individuelle ledervurderinger med 360 grader gjennomganger og tilbakemeldingssesjoner i utviklingsplanformat samt individuell og teambasert coaching. Diageo er verdens ledende leverandør av alkoholholdige drikkevarer og har over 100 merkevarer.

DELL EMEA. Lederutvikling/coaching og salgscoaching for seniorledere (Landsjefer og channel directors). Prosjektet løp over fem år og Per-Egill coachet deltakere fra Finland, Norge, Sverige, Danmark, Slovakia, Frankrike, Holland, England og Skottland. Dell er et av verdens ledende IT-selskaper.

Coaching is the breakfast of Champions

Påmeldingsregler

· Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

· Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks sykdom.

· Alle kurs faktureres uten mva og fakturaen har 10 dagers betalingsfrist. Fakturaen må være betalt før kursgjennomføring.
Ved avmelding gjelder følgende

· Du kan delta på et annet fremtidig arrangement i vår regi, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 10 dager før arrangementet avholdes.

· Ved avmelding belastes 25% av deltakeravgiften.

· Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50% av deltakeravgiften.

· Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursdokumentasjonen vil da bli ettersendt.Veldig enkel talentutvikling

Ledelse & Lederskap Posted on 04 Oct, 2013 15:26:17

Denne gangen skriver jeg om sammenhenger som ikke
finnes og om veldig enkel talentutvikling.

Les hele nyhetsbrevet her:Prosess- og møteledelse

Kurs og seminarer Posted on 20 Sep, 2013 11:10:38

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Verktøykasse

Læringslogg
Oversikt over alle øvelser og prosessbeskrivelser
En metodehåndbok på
ca 50 sider med metoder, verktøy og teori

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og
profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic
Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for
toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved
HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.

For mer informasjon og påmelding: pef@fmcexecutive.no M: 91866134Prosess- og møteledelse

Kurs og seminarer Posted on 20 Sep, 2013 10:58:46

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og
profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic
Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for
toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved
HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.

For mer informasjon og påmelding: pef@fmcexecutive.no M: 91866134All ledelse er endringsledelse

Ledelse & Lederskap Posted on 17 Sep, 2013 17:13:45

Valget er over. Om vi skal søke OL 2022 er fremdeles ikke bestemt, så vi
kan forvente mye politisk morro. Du kan ikke ville noe, før du føler noe
skriver Antonio Damasio (professor i nevrovitenskap ved University of
Southern California). Så da får vi nok bra med følerier rundt OL2022 i tiden
fremover.

Innhold:
All
ledelse er endringsledelse

Utdannelse i ledercoaching,
neste program starter 24-26. oktober

Kurs i
Prosessledelse den 31. oktober og 1.november

Les hele brevet her:Prosessledelse

Kurs og seminarer Posted on 17 Sep, 2013 16:58:51

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som
er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du
opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk
sporet av, eller at talenfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket ut
av møtet.

Dette 2-dagers
kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.

Hva gjør en prosessleder?

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i
møter, gruppearbeid og workshops.

I sin enkleste form er en fasilitater enhver som spretter opp i et møte
og begynner å skrive ned hovedpunkter på tavlen. Eller en som hever armen og
foreslår at deltakerne fokuserer på én eneste utfordring, eller til og med en
som foreslår at man blir enige om en beslutningsprosess.

Møter er verktøy vi benytter for å få folk sammen og hjelpe dem til å ta
bedre beslutninger. Alle organisasjoner er avhengige av å få det beste ut av
sine medarbeidere og deres evner – og mye av dette skjer i møter. I de fleste
situasjonene er det deltakerne som har ansvaret for å komme frem til de
resultatene de trenger. Av og til ber de HR om hjelp, og det er akkurat dette
som er temaet her, hvordan gjør vi dette bra.

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en
prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening.

Målgruppe

Dette to-dagers kurset er for HR-ledere
og –spesialister samt alle som skal lede prosesser (prosesseiere) og møter,
samt prosessdeltakere. De som følger opp prosesser som oppdragsgiver vil også
ha nytte av å delta. Kurset kan
også arrangeres bedriftsinternt over to dager. Vi arbeider prosessorientert med
deltakernes egne problemstillinger. Deltakerne får en håndbok med teori og en
rekke praktiske verktøy og øvelser.

Fagansvarlig

Per-Egill Frostmann. Han er utdannet siviløkonom, med
videreutdannelse i organisasjonspsykologi.
Han er NLP Trainer og sertifisert på flere psykologiske test- og profilverktøy. Per-Egill arbeider som ledercoach for AS3 Nordic Executive og hos
Europas ledende coachingleverandør – the
Oxford Group Coaching i England. Han har
arbeidet som profesjonell coach, fortrolig rådgiver og mentor for toppledere i
over tyve år og har registrert over 8000 coachingtimer. Han foreleser i
organisasjonspsykologi, -teori og change management ved HandelshøyskolenBI.

Per-Egill har tidligere medforfattet bøkene “Your GPS for Outstanding leadership –Scorecards
for excellence in leadership” og “Business
EQ – Verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner”
.« PreviousNext »